Claus & Partners - Privé detective

Verzekeringsfraude als interne fraude of externe fraude

Verzekeringsfraude of verzekeringsbedrog houdt in dat u met opzet de verzekeraar misleidt.

De verzekeraar bepaalt of de schadevergoeding kan worden uitgekeerd of niet.

Verzekeringsfraude kan optreden bij het aanvragen van een verzekering of bij het aangeven van schade. Bij schade is het de bedoeling van de fraudeur om de verzekeraar onrechtmatig een uitkering te laten doen. Bij het aanvragen van een verzekering zit de fraude in de onjuiste voorstelling van de feiten of voorwaarden waarop de verzekeraar zich dient te baseren om de verzekering te accepteren.