Claus & Partners - Privé detective

Werkwijze

Het beroep van privé-detective wordt uitdrukkelijk gereguleerd door de wet van 19/07/1991. Maar in de uitvoering van het detectivewerk dient er ook met andere regelgeving rekening gehouden te worden: Het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, de private veiligheidswetgeving, het Belgische strafrecht, de verschillende CAO's over camerabewaking, e-mailverkeer...

Binnen de beperkingen van al deze regelgevingen moet het onderzoekswerk uitgevoerd worden.

Ieder onderzoek vereist een specifieke aanpak, maar elk onderzoek begint meestal met het inwinnen van informatie.

Deze informatie kan van verschillende bronnen komen:

Na analyse van de beschikbare informatie, worden de middelen en methoden voor het verdere onderzoek bepaald. Deze middelen kunnen zijn:

Conform de wet stellen we voor de opdrachtgever ( en uitsluitend voor de opdrachtgever ) een rapport op waarin alle uitgevoerde werkzaamheden nauwkeurig zijn beschreven.

De opdrachtgever beslist zelf wat hij met de resultaten van het onderzoek doet: een strafklacht neerleggen, naar de burgerlijke rechtbank stappen, een onderlinge regeling treffen...

Wilt u graag meer weten over onze middelen en methoden, twijfel dan niet om ons vrijblijvend te contacteren. Wij hebben vast een oplossing voor uw probleem.