Claus & Partners - Privé detective

Schadevergoeding of claim aanvragen

Een schadevergoeding of claim kan aangevraagd worden in geld of in natura.

Men kan een schadevergoeding aanvraag, claim, aanvragen als men vaststelt dat een derde schade heeft berokkend.

Bij het toekennen van een schadevergoeding of claim wordt steeds nagegaan wie welke aansprakelijkheid draagt.

De juridische grondslagen om een schadevergoeding te vorderen via aansprakelijkheid kunnen zijn: onrechtmatige daad, wanprestatie, productaansprakelijkheid, werkgevensaansprakelijkheid, verkeersaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, faillissementaansprakelijkheid,...

Er bestaan verschillende soorten schade. Bijvoorbeeld: vertragingsschade, vervangingsschade, gevolgschade, economische scade, presonen schade, zaakschade.