Claus & Partners - Privé detective

Staatsveiligheid of de veiligheid van de staat

Staatsveiligheid of de veiligheid van de staat garanderen is een taak van de staat. Om die veiligheid te kunnen waarborgen werden een aantal strafbare feiten opgenomen in het Belgische strafwetboek.

De staatsveiligheid is een afdeling van de Federale Overheidsdienst Justitie die verantwoordelijk is voor de binnenlandse veiligheid.

De staatsveiligheid is de detective van de staat en vergaart inlichtingen, observeert fenomenen, spoort bedreigingen op.