Claus & Partners - Privé detective

Detective werk

Een privé detective verzamelt meestal bewijzen over civielgerechtelijke of strafrechterlijke feiten, maar de detective kan eveneen ingezet worden om vermiste personen of zaken op te sporen en of te onderzoeken.

Privé-detectives zijn onderworpen aan zeer strikte wettelijke bepalingen. Een detective dient over een licentie te beschikken die uitgegeven wordt door de Federale overheidsdienst. Als men detective wenst te worden moet een attest van een onberispelijk verleden voorgelegd kunnen worden. Een detective wordt ook steeds grondig gescreend door de staatsveiligheid.