Claus & Partners - Privé detective

Observatie als detective

Observatie van personen heeft betrekking tot het gedrag van iemand. Maar je kan uiteraard ook iets observeren.

Een gestructureerde observatie houdt in dat het doel dat je wenst te observeren vast ligt. Er kunnen hierbij verschillende werkwijzen (methodieken) gebruikt worden om te observeren.

Ongestructureerd observeren is het tegenovergestelde van een gestructuurde observatie.

Als je zelf betrokken bent binnen de situatie van de observatie dan spreekt men over een participerende observatie.

Sociale wetenschappen maken veel gebruikt van de onderzoekstechniek observatie.