Claus & Partners - Privé detective

Diefstal is het wegnemen van een goed dat toebehoort aan iemand anders

Diefstal is het wegnemen van een goed dat toebehoort aan iemand anders. Het bedriegelijk wegnemen van een goed waarvan men toegestaan werd om er de houder van te zijn, bijvoorbeeld een lening of huur, heeft men verduistering.

Iemand die een diefstal pleegt wordt een dief genoemd. Een dievegge is een vrouwelijke dief.

Er zijn verschillende vormen van diefstal: transport diefstal, ladingdiefstal, diefstal met geweld of bedreiging, diefstal bij gelegenhied van watersnood, brand, oproer,...

Als een dief een diefstal pleegt bij nacht of met een vluchtvoertuig wordt dit als een verzwarende omstandigheid aanzien.

Afpersing, het doen afgeven van gelden, waardevolle voorwerpen,..., wordt ook als een diefstal aanzien.

Heling is het doorverkopen van een verkregen goed dat bij een diefstal gestolen werd.

Het achtste gebod stelt: Gij zult niet stelen. Stelen is het werkwoord dat gebruikt wordt wanneer iemand een diefstal pleegt.