Claus & Partners - Privé detective

Curriculum vitae als screeningsinstrument

Curriculum vitae is latijn voor levensloop. Veelal wordt de afkorting CV gebruikt.

Een curriculum vitae is een document dat meestal bij een sollicitatie gebruikt wordt om de behaalde diploma's en werk ervaring van de sollicitant te achterhalen.

Een CV is voor elke werkgever een instrument om te bepalen of een sollicitant in aanmerking komt voor een vacature. Het curriculum vitae zal dusdanig ook bepalen of de sollicitant uitgenodigd wordt.

Jammer genoeg worden steeds meer CV’s opgesmukt door sollicitanten. In steeds vaker voorkomende gevallen wordt zelfs gelogen over behaalde diploma’s, of wordt een reden van ontslag opgegeven die niet strookt met de werkelijkheid.

Alle onderzoekers van Claus en Partners hebben de vereiste vergunningen om het volledige CV te controleren op fraude.