Claus & Partners - Privé detective

Daderprofiel

Het geslacht van de stalker

We mogen stellen dat ongeveer 80% van de daders mannen zijn.

Indien uw stalker echter een vrouw is, is de kans zeer groot dat u te maken heeft met de meest gestoorde soort van stalker. Uit onderzoek blijkt immers dat een vrouwelijke stalker meestal ontoerekeningsvatbaar is.

De leeftijd van de stalker

De meerderheid van de stalkers bevindt zich in de leeftijdscategorie van 25 tot 45 jaar.

Opleiding van de stalker

Stalkers verschillen sterk op het gebied van studies en beroepsniveau. Stalkers die echter een hoger opleidingsniveau hebben, zullen minder snel overgaan tot fysiek geweld, maar vallen het slachtoffer frequent psychisch aan en gebruiken vaak indirecte dreigementen.

Sociale achtergrond

Hier kan geen specifiek profiel aan worden opgeven.

Antecedenten

Stalkers vertonen een hoge graad van recidivisme. Het krijgen van een bekeuring door de politie zal de stalker meestal niet tegenhouden zijn daden verder te zetten. Het heeft zelfs vaak een omgekeerd effect. Zo zal een stalker die een contact- of straatverbod opgelegd heeft gekregen, vaak nog vaker contact met zijn slachtoffer zoeken of in diens straat vertoeven.

Gebruik van geweld

Bij stalking door een ex-partner, blijkt een duidelijk verband te bestaan tussen het gebruik van geweld (fysieke mishandeling en/of seksueel misbruik) tijdens de relatie door deze ex-partner. Bepaalde onderzoeken tonen immers aan dat bij geweldsdelicten tussen partners met moord of doodslag tot gevolg, dit in meer dan 15% van de gevallen vooraf gegaan werd door stalking.

Relatie met het slachtoffer

Deze kunnen we in drie voorname groepen indelen:

De dader koestert meestal een "buitengewone of enorme" bewondering voor het slachtoffer in kwestie.